Privacy

Met enige regelmaat zullen we foto's plaatsen op onze site. Mocht je bezwaar hebben tegen een plaatsing stuur dan een e-mailbericht naar info@duikteamloosdrecht.nl dan zullen we de betreffende foto z.s.m. verwijderen. Het dupliceren van de foto's is toegestaan mits anders beschreven of voorzien van copyright. Mocht je zelf bezwaar hebben tegen het dupliceren van je foto geef dit dan duidelijk aan bij toezending. 


Disclaimer voor www.duikteamloosdrecht.nl

Vereniging Duikteam Loosdrecht (Kamer van Koophandel: 12345), hierna te noemen VDT, verleent u hierbij toegang tot www.duikteamloosdrecht.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

VDT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

VDT spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

 

De eventueel op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VDT. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VDT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VDT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VDT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.